biskupice ołoboczne, ul.Ostrowska 43b, 63-460 Nowe skalmierzyce

+48 502 738 521
+48 505 658 051

POLITYKA JAKOŚCI


   W firmie ustanowiono, udokumentowano, wdrożono i utrzymuje się System zarządzania Jakością (SZJ) i w sposób ciągły doskonali jego efektywność zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO 9001:2015. Zdobywamy również uznanie naszych partnerów, min  firmy PESA, gdzie uzyskaliśmy Certyfikat Kwalifikowanego Dostawcy, INTER CITY (Świadectwo zgodności dla wybranych wyrobów) czy PKP CARGO (Uznany przez PKP CARGO S.A. Producent Wyrobu).

 

 

   Najważniejszym celem firmy jest dostarczanie wyrobów spełniających wymagania światowych, europejskich i polskich standardów technicznych oraz wymagania i potrzeby Klientów tak, aby ich zadowolenie przyczyniło się do rozwoju i umacniania pozycji firmy na rynku.

       Chcemy aby logo firmy kojarzyło się nam i naszym Klientom z zaufaniem, wiarygodnością, profesjonalizmem w planowaniu i realizacji produkcji i usług oraz fachową obsługą Klienta na każdym etapie naszej działalności.


Cel ten realizujemy poprzez działania w następujących kierunkach: 

  • Ciągłe doskonalenie efektywności Systemu Jakości oraz dostarczanych wyrobów;
  • Konsekwentne spełnianie wymagań Klienta i wymagań prawnych dotyczących wyrobu na wszystkich etapach jego życia;
  • Określenie i monitorowanie celów jakości dla procesów w firmie;
  • Dostosowanie technologii produkcji wyrobów do potrzeb technicznych i możliwości finansowych Klienta;
  • Zespołowe rozwiązywanie problemów własnych i Klienta, analizowanie przyczyn powstawania nieprawidłowości w celu podejmowania działań związanych z doskonaleniem metod postępowania i podnoszenia skuteczności i efektywności;
  • Systematyczne szkolenie wszystkich pracowników w zakresie podstaw i metod zarządzania jakością w celu podnoszenia ich kwalifikacji. Motywacja pracowników do osiągania celów jakości realizowana poprzez partnerski stosunek do ich kierownictwa i bezpośrednią komunikację pomiędzy kierownictwem a pracownikami na zasadzie przywództwa najwyższego kierownictwa;
  • Współpracę z dostawcami i wspólne dążenie do spełnienia wszelkich wymagań naszych Klientów w obopólnym interesie;
  • Monitorowanie procesów, które gwarantują jakość wyrobu i usługi, w celu zapewnienia zgodności poszczególnych elementów procesów z ograniczeniami związanymi z ochroną środowiska naturalnego i przepisami BHP.