biskupice ołoboczne, ul.Ostrowska 43b, 63-460 Nowe skalmierzyce

+48 502 738 521
+48 505 658 051

Wybierz ofertę:

Odkuwki swobodnie kute Odkuwki matrycowe Obróbka mechaniczna zgrubna Obróbka mechaniczna części na gotowo Obróbka cieplna

OFERTA


 NASZA OFERTA dotyczy: 

 

 

Oferujemy:

(max waga 10 000 kg)

Dla każdego detalu atest 3.1 lub 3.2 w zależności od potrzeb związanych z odbiorami komisarycznymi. Możliwość wykonania badań własności, które wykonujemy w niezależnym laboratorium. Oferujemy również badania ultradźwiękowe wg EN i BN a także SEP.

Zlecenia realizujemy z własnego lub powierzonego materiału, w większości gatunków.